משחק מל מצלמה

מונולוג וסצנות במסגרת לימודי משחק מול מצלמה עם רותי דייכס